bet36注册

2016《奉节传奇》创作座谈会

2016-09-02 10:10:00 来源: 浏览:

二、座谈会时间:
       2016年9月5日上午9:00—11:00
   二、座谈会地点:
       奉节县文化馆文化会议室
   三、参加人员:
       奉节县文学作家协会成员及文化馆相关人员
   四、座谈会内容:
      奉节县城市和景区历史文化故事的创作方案
 
 
                                      奉节县文化馆
                                    201年9月1日